Translate This Page

Gezamenlijke Brief t.a.v. Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten FlevolandStop met de massaslachting in de Oostvaardersplassen

Namens de stichtingen Stamina, Forests From Farms, Nala85480, "de Werkgroep Diervriendelijk Populatiebeheer" en Code Rood (een collectief van zo’n dertig actiegroepen en stichtingen tegen het dieren(wan)beleid in de Oostvaardersplassen)

Lelystad, 17 december 2018

Geachte heer, geachte mevrouw,

In 2012 werd de Cambridge Declaration on Consciousness getekend. In het kort komt deze erop neer dat bijna alle dieren een bewustzijn hebben (zie note 1 hieronder). Dit geldt in ieder geval voor alle zoogdieren of ze nu vallen onder de groep (landbouw)huisdier of onder de groep wilde dieren. Dit wil zeggen dat ze zich bewust zijn van hun omgeving en een aantal ook van zichzelf. Voor de dieren in de Oostvaardersplassen betekent dit dat ze zich bewust zijn van het gevaar dat ze nu lopen, van de pijn en de dood die erop kan volgen en er alles aan zullen doen om dit te proberen te voorkomen. Deze dieren zijn zich ook bewust van het leed en de dood van de anderen in de groep. Zij zien dat dieren worden opgejaagd, zij zien de pijn, zij zien de dood. Als je je ergens bewust van bent dan volgen daar emoties op. We weten allemaal dat dieren emoties hebben als angst, verdriet of vreugde. Mensen hebben bij reeën uitingen van verdriet geobserveerd na de dood van één van hun familiegenoten.

Als men echt wil beseffen wat dit betekent, weet men dat wat hier nu gebeurt in de Oostvaardersplassen ronduit schandalig is en bovendien een ernstige inbreuk op hun welzijn. En dan hebben we het nog niet eens over het fysieke gevoel van pijn bij het schot.

Volgens verslaglegging van verschillende groepen die in het gebied aanwezig zijn, rennen herten van hot naar her. Er is stress uitgebroken in de groepen, niet alleen bij de herten maar ook al bij de paarden en de runderen. Als schutters zo doorgaan zullen de meeste dieren geen rust meer vinden om te eten, te herkauwen, ze zullen hun vetreserves gaan gebruiken, meer dan normaal deze tijd van het jaar en uiteindelijk zullen ze bezwijken door zwakte. Is dit wat u wilt bereiken?

Bovendien is nu ook gebleken dat geschoten wordt zonder dempers (wat niet conform de opdracht is) en dus verandert bij zoveel schoten per dag hun gedrag ten opzichte van de mens/de auto. Ze worden op den duur angstig wat het nog moeilijker zal maken een dier dat ernstig pijn lijdt/ziek is op een bepaald moment te kunnen vangen en te verzorgen. Want dat staat wel in het rapport van van Geel, dat de verschillende beheersmethoden per diergroep zullen worden uitgezocht en eventueel aangepast. Anticonceptie toedienen bij angstige dieren zal ook moeilijker worden. Of moeten we constateren dat u dat nu bij voorbaat hierbij al uitsluit?

De media hebben laten zien hoe een jong dier werd doodgeschoten. Het jong loopt nog en wankelt naar z'n moeder en valt daarna (dood?) neer. Als u goed gekeken heeft, heeft u ook gezien wat de reactie is van de moeder daarop. Verbijstering en verschrikking! Niet voor niets is het vervolg van haar reactie niet verder uitgezonden. Dat zou te veel mensen hebben geschokt.


Reactie van de moeder op doodgeschoten jong kalf uitgezonden door  de NOS


Eerste doelwit op dit moment zijn de vrouwtjes, drachtig of niet en hun kleintjes. Bent u zich ervan bewust dat zelfs al zou het vrouwtje in één klap dood zijn, het ongeboren kalf nog enkele minuten door kan blijven leven en uiteindelijk in de baarmoeder stikt door zuurstoftekort? In slachthuizen heeft men het nog niet geboren kalf in de moederkoe zien schoppen en trappen omdat het geen zuurstof meer krijgt en dus stikt of misschien zelfs verdrinkt in het vruchtwater in de baarmoeder. Beelden hiervan kunnen wij u opsturen als u dat op prijs stelt.

Volgens de opdracht moet bij afschot rekening gehouden worden met familieverbanden. Als alleen hinden worden afgeschoten, en wetende dat de dieren zo door de stress heen en weer rennen, hoe kan men die familieverbanden dan waarborgen?

Er zijn 4 schutters ingeschakeld door Staatsbosbeheer die per persoon 450 dieren (ja, u leest het goed!!!) in totaal moeten doden. Heeft u stilgestaan bij de psychische schade die deze personen op den lange duur kunnen oplopen? De Oostvaardersplassen is een openlucht en openbaar slachthuis geworden waar geen enkele rekening meer wordt gehouden met regels op het gebied van dierenwelzijn, geen enkele terughoudendheid wordt gehanteerd, niet rekening wordt gehouden met het “worse case scenario” nl wat weten wij eigenlijk wat er echt in deze dieren omgaat. Misschien is het allemaal nog wel veel erger dan we ons ooit zouden kunnen voorstellen.

U heeft allen na maanden debateren en procederen toch maar even in een enkele minuut door middel van een opgestoken hand of een hoofdknik besloten over hun lot. U bent verantwoordelijk voor wat hier nu gebeurt met deze dieren en met deze mensen en alleen u kunt hier een einde aan maken. Wij doen dus nogmaals beroep op uw gevoel voor redelijkheid, eerlijkheid en compassie. Stop deze exterminatie, stop met deze massaslachting....

Anti-conceptie is de enige humane en diervriendelijke oplossing om de populatie in de toekomst in bedwang te houden. In combinatie met het uitplaatsen van de paarden en de runderen op korte termijn, en met bijvoeren, zal dit de graasdruk op korte termijn omlaag kunnen brengen. In alle redelijkheid zou de provincie hiervoor moeten kiezen vooruitlopend op de uitspraak van de rechter in de bodemprocedure van Stichting Stamina waarin zij door middel van een verklaring voor recht vordert dat de grote grazers als gehouden dieren moeten worden aangemerkt.

Ook in de Tweede Kamer is gevraagd nader onderzoek te verrichten naar anticonceptie om dierenpopulaties in stand te houden. Welk gebied zou er nu niet beter zijn dan de Oostvaardersplassen om dit uit te proberen: er zijn drie soorten dieren en het gebied is volledig afgesloten.

Met vriendelijke groet,

de stichtingen Stamina, Forests From Farms, Nala85480, "de Werkgroep Diervriendelijk Populatiebeheer" en Code Rood (een collectief van zo’n dertig actiegroepen en stichtingen tegen het dieren(wan)beleid in de Oostvaardersplassen)

1 (Wikipedia) Cambridge Declaration on Consciousness

In 2012, a group of neuroscientists attending a conference on "Consciousness in Human and non-Human Animals" at the University of Cambridge in the UK, signed The Cambridge Declaration on Consciousness (see below ).[1][143]

The absence of a neocortex does not appear to preclude an organism from experiencing affective states. Convergent evidence indicates that non-human animals have the neuroanatomical, neurochemical, and neurophysiological substrates of conscious states along with the capacity to exhibit intentional behaviors. Consequently, the weight of evidence indicates that humans are not unique in possessing the neurological substrates that generate consciousness. Non-human animals, including all mammals and birds, and many other creatures, including octopuses, also possess these neurological substrates.[142]

Een nieuw rapport van EFSA over het bewustzijn bij dieren is in 2017 verschenen : https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/sp.efsa.2017.EN-1196