WELKOM


Het Samen Bestrijden van Klimaatverandering  

door het Transformeren van Verlaten Akkerlanden tot Bossen

door middel van Rewilding
 
 
WAAROM EEN STICHTING FORESTS FROM FARMS?

De klimaatverandering is een feit, gebeurt momenteel al en het zal niet beter worden tenzij we niet alleen stoppen met het uitstoten van broeikasgassen, maar ook het overschot verwijderen dat al in de atmosfeer en de oceanen zit. Het doel van Forests From Farms is om beiden aan te pakken. Eén van de grootste oorzaken van de uitstoot van broeikasgassen die de opwarming van de aarde veroorzaakt, is de landbouw, en met name het fokken van vee. Deels is het de directe uitstoot van broeikasgassen zoals methaan, stikstofoxiden en koolstofdioxide, maar een ander onderdeel is de verandering van landgebruik. Volgens sommige onderzoeken kan het veranderen van akkerland in grasland de hoeveelheid koolstofdioxide die in de bodem wordt opgeslagen met 19% doen toenemen, terwijl het creëren van een secundair bos het met meer dan 50% kan verhogen. Door een bos van akkerland te maken, wordt koolstofdioxide uit de atmosfeer verwijderd en in de bomen opgeslagen. Andere redenen om bossen te creëren en te beschermen zijn: habitat voor de natuur en wilde dieren, verminderde bodemerosie, kwaliteit van ons eigen leven en het vangen en vrijkomen van water, voedingsstoffen en bezinksels. Momenteel wordt land gezien als een aanwinst of een investering en de eigenaar wil er geld mee verdienen. Het is niet gemakkelijk om deze mensen te overtuigen het land inactief te laten, omdat het hen niet langer geld oplevert. Ons doel is om akkerland op te kopen en het te laten verwilderen en het terug te geven aan de natuur. Aanvankelijk zal het terugkeren tot grasland met inheemse struiken, maar naarmate meer geld en middelen beschikbaar komen, willen we inheemse bomen planten, vooral die bomen die noten en fruit opleveren. Als deze bomen éénmaal volwassen zijn, worden deze eetbare bosgebieden opengesteld voor het publiek, om ze ook te informeren over het belang van de natuur en het bieden van een habitat voor de biodiversiteit. Ze kunnen ook de vruchten en noten plukken als ze dat willen.

Waarom lid worden van Forests From Farms? Wanneer u lid wordt van Forests From Farms, helpt u de vereniging financieel landbouwgrond te kopen en deze in bossen om te zetten. Het is niet alleen een manier om uw broeikasgasemissies te compenseren, maar helpt ook om onze inheemse natuur te doen herstellen en te laten bloeien. Wat zijn de voordelen van het veranderen van landbouwgrond in bossen? Het toestaan ​​van akkerland om te verwilderen of het nu grasland wordt of bos of iets daar tussenin, heeft veel voordelen. Waterretentie wordt verbeterd, bodemerosie wordt verminderd en de bodemkwaliteit wordt verbeterd. Zonder inmenging van de mens en door het ontbreken van pesticiden en herbiciden, keert de natuur terug naar het gebied en wordt de biodiversiteit verbeterd. Bovendien wordt koolstofdioxide, een belangrijk broeikasgas, uit de atmosfeer verwijderd en gescheiden, niet alleen in planten, maar ook in de bodem. Het is bijna onmogelijk om met zekerheid te zeggen hoeveel koolstofdioxide in een bepaald stuk land kan worden opgenomen. Het hangt af van de regenval, de planten, de bodemstructuur en bodemsamenstelling enz. Studies hebben aangetoond dat het kan variëren van ongeveer 360 tot 3.600 kg CO2 / ha per jaar in vochtige en koele klimaten. (1) Koolstofdioxide wordt ook door planten uit de atmosfeer verwijderd. We zijn van plan bomen te planten die niet commercieel worden geoogst, dus we verwachten dat ze tot aan rijpe leeftijd zullen kunnen blijven leven. De hoeveelheid opgenomen koolstof hangt af van de soort en de leeftijd van de boom. We zijn van plan om een ​​mix aan bomen te planten met verschillende nuttige functies, zoals het produceren van fruit of noten, het opnemen van stikstof of bomen die geschikt zijn voor hakhout. De rekenmachine hier is bedoeld voor het gebruik in stedelijke en voorstedelijke gebieden, maar we denken dat deze ook geschikt is voor ons doel, waar we niet van plan zijn een rigide beplanting na te streven. De beplanting moet zo natuurlijk mogelijk blijven. Met behulp van deze cijfers kunnen we zien dat bijvoorbeeld een walnootboom gedurende een periode van vijftig jaar bijna 7 ton koolstofdioxide uit de atmosfeer heeft gehaald en gescheiden. Dat is ongeveer de jaarlijkse CO2-voetafdruk van de gemiddelde Europeaan of iets minder dan de helft van de gemiddelde burger van de Verenigde Staten. (2) Hoeveel ruimte is er nodig? Het is duidelijk dat niet alle bomen die geplant worden, overleven. Volgens de calculator hierboven overleeft slechts ongeveer 20% tot de leeftijd van vijftig jaar. Dus voor de gemiddelde Europeaan om hun uitstoot te compenseren, moeten er minstens 5 van dergelijke bomen per jaar worden geplant. Bosbouwgidsen schatten dat een volwassen boom ongeveer 50 vierkante meter aan oppervlakte nodig heeft Omdat er op de lange termijn echter maar één wordt verwacht die zal overleven, is de ruimte die nodig is om de CO2-voetafdruk van een jaar te compenseren, de ruimte die door slechts één boom wordt ingenomen. In de praktijk, omdat we niet weten welke bomen zullen overleven, zullen er vijf op gepaste afstand van elkaar worden geplant en iedere boom die dood gaat wordt vervangen. 

In ondestaand filmpje in het engels laten we u zien wat de bedoeling is van Forests From Farms en wat we beogen met deze nog jonge stichting in het westen Frankrijk. Doet u mee? Wordt dan gelijk lid door te clicken op onderstaande button, na wat meer gelezen te hebben over wie we zijn,  het zien van een voorbeeld van zo'n bos, de natuur en het wild wat er leeft en na het zien van het  filmpje  Best Wildlife Moments of Forests from Farms 2017

(1) http://cdn2.sustainabilitylabs.org/ecosystem-restoration/wp-content/uploads/2015/10/Soil-Carbon-Sequestration-Impacts.pdf
(2) http://data.worldbank.org/indicator/EN.ATM.CO2E.PC

Om te weten wie wij zijn, klik dan op deze button
Wil je een voorbeeld zien van zo'n bos ontwikkeld uit een akkerland en het wild wat er nu leeft, klik dan op deze button en bekijk het filmpje hieronder

Home  /  Contact

© Copyright 2017 -2021 Forests From Farms